Değişim Programları

ERASMUS Anlaşmamızın Olduğu Üniversiteler

1.
AGH University of Science and Technology, Poland
2. VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
3. Czestochowa University of Technology, Poland
4. Warsaw University of Technology, Poland
5. West Pomeranian University of Technology, Poland
6. Instituto Politecnico da Guarda, Portugal
7. University of Alba Iulia, Romania
8. Universitatea Politehnica din Timisoara, Romania
9. University American College Skopje, Macedonia
10. Universidad Europea Del Atlántico, Spain (imza aşamasında)
11. Agricultural University in Athens, Greece
12. Spanish University of Castilla-La Mancha (UCLM), Spain (imza aşamasında)
13. University of Wuerzburg Department of Bioinformatics, Germany

FARABİ Anlaşmamızın Olduğu Üniversiteler

1.
 Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
2. Maltepe Üniversitesi, İstanbul

MEVLANA Anlaşmamızın Olduğu Üniversiteler

1.
 National Sciences & Technology, Pakistan
2. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
3. FAST National University of Computer & Emerging Sciences, Pakistan
4. Hajvery University, Pakistan
5. H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine
6. Dağıstan Devlet Üniversitesi, Dağıstan
7. Belarusian State University Sakharov International State Environmental Institute, Belarus
8. Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
9. University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
10. Alfred Nobel University, Ukraine
11. Azerbaycan Devlet Petrol ve Endüstri Üniversitesi, Azerbaycan
12. University of Tabriz, Iran
13. University of Peshawar, Pakistan
14. Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, Pakistan

Erasmus ve Farabi değişim programları ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

Bölüm ERASMUS-FARABİ Koordinatörü;
Dr. Öğr. Üyesi Barış İŞÇİ PEMBECİ
Telefon :  0 (252) 211 50 39
E-Posta : barispembeci@mu.edu.tr