Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları

Çift Ana Dal
Kendi lisans programlarının en erken 3 en geç 5. yarıyılının başında bulunan ve genel not ortalaması 3,50 olan öğrenciler, istedikleri takdirde Üniversitece belirlenen kontenjan dahilinde ilgili başka bir bölümün lisans öğretimine de devam etmek üzere başvurabilirler.
Kendi bölümünden mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını da en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye çift anadal lisans diploması verilir. Bu program en az 48 kredi/saatten oluşur.
Çift anadal programındaki başarı derecesi öğrencinin kendi programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini etkilemez.

Yan Dal
Genel not ortalaması en az 3,50 olan öğrenciler istedikleri takdirde kendi lisans programlarının en erken 3. yarıyılından itibaren Üniversitece belirlenen kontenjan dahilinde ilgili başka bir bölümün lisans programında yer alan dersleri alabilirler.
Yandal programı en az 18 kredi/saatten oluşur. Kendi bölümünden mezuniyet hakkı elde eden ve yandal programını en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal belgesi verilir.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması  Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız

Çift Ana Dal - Kabul Edilen Bölüm ve Kontenjan Bilgileri
Kabul edilecek bölüm/program Kabul Edileceği Dönem/Kontenjan ŞARTLAR
.. III. Yarıyıl- ..
V. Yarıyıl- ..
..


Yan Dal- Kabul Edilen Bölüm ve Kontenjan Bilgileri
Kabul edilecek bölüm/program Kabul Edileceği Dönem/Kontenjan ŞARTLAR
.. III. Yarıyıl- ..
V. Yarıyıl- ..
..