Hakkımızda

Bölümümüz 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 2013-2014 eğitim-öğretim yılının sonunda vermiştir.
 
Eğitim
 
Bölümümüzde eğitim %100 İngilizcedir. Programa kabul edilen öğrenciler yabancı dil yeterliliğini sağlamıyorsa 1 yıl yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. Bölümümüzde 40 iş günü zorunlu staj vardır. 3. Sınıftan itibaren müfredatın çoğunluğunu bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersler oluşturmakta, böylece öğrencilerimiz Bilgisayar Mühendisliğinin farklı alanlarında özelleşmeye ve mühendislik dışı alanlarda bilgi sahibi olmaya özendirilmektedir. Derslerde kullanılan programlar özgür yazılımdır, öğrencilerimiz bu felsefeyi benimseyerek mezun olmaktadır. Teknik derslerde verilen çok sayıda ödev ve proje ile mezunlarımızın hem teorik hem uygulama yönlerinin güçlü olması hedeflenmektedir.
 
2019-2020 eğitim öğretim yılı itibari ile bölümümüzde 10 doktoralı öğretim üyesi ders vermektedir. Bölüm kontenjanımız ise 70’tir.
 
Bölümümüz mezunları lisans programından mezun olduktan sonra, Biyoinformatik alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam edebilmektedir.
 
Laboratuvarlar
 
Bölümümüz öğrencilerinin kullanımına açık olan 5 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.Linux Lab. üzerinde Ubuntu işletim sistemi bulunan 35 adet bilgisayarın yer aldığı, uygulama derslerinin ve öğrenci sunumlarının yapıldığı laboratuvardır.


 
Big Data Lab. proje bursiyerlerinin ve araştırmacıların kullanımında olan, toplantı ve seminerlerin yapıldığı, araştırmaların yürütüldüğü laboratuvardır.


 
Network Lab. 30 kişi kapasiteli ve kendine ait ağ altyapısı bulunan, Network derslerinin verildiği (Cisco Network Academy) ve araştırmaların yürütüldüğü laboratuvardır.


 
Thin Client Lab. 60 kişi kapasiteli, öğrencilerin proje çalışmalarını yürüttüğü, derslerin ve seminerlerin verildiği laboratuvardır.


 
Software Lab. üzerinde Linux Mint işletim sistemi bulunan 70 adet bilgisayarın yer aldığı, uygulama derslerinin, öğrenci sunumlarının ve workshopların yapıldığı laboratuvardır.