Öğrenciler ile Dönem Sonu Durum Değerlendirme Toplantısı

 

Bölüm Öğrencileri için Dönem Sonu Durum Değerlendirmesi

29 ARALIK SALI
Saat: 17:30

Bölüm öğrencileri için toplantı katılım linki: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a992cacf045f943c9862b3f5f47f9294b%40thread.tacv2/1608894649953?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9ed5b65-9544-4158-ba11-6f5579b47adf%22%2c%22Oid%22%3a%22bf2b64a5-3f40-41f0-9019-6cf64a26c4e9%22%7d

Hazırlık Öğrencileri ile Dönem Sonu Durum Değerlendirmesi

30 ARALIK ÇARŞAMBA
Saat: 17:30

Hazırlık öğrencileri için toplantı katılım linki: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a992cacf045f943c9862b3f5f47f9294b%40thread.tacv2/1608894140622?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9ed5b65-9544-4158-ba11-6f5579b47adf%22%2c%22Oid%22%3a%22bf2b64a5-3f40-41f0-9019-6cf64a26c4e9%22%7d


Tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.

Son Güncelleme Tarihi : 05.01.2021 14:43 Okunma Sayısı : 1256

Son Duyurular