MÜDEK - Komisyonlar


Komisyon Adı
 
Görevi Üyeler
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Tüm öğretim elemanlarının katılımlarıyla Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (MÜDEK) akreditasyon başvuru ve değerlendirme sürecini yönetir. Dr. Öğr. Üyesi  Özgür Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Barış İ. Pembeci
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Filiz E. Doğu
Muafiyet ve İntibak Komisyonu Merkezi yerleştirme ile gelen ve daha önce herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören, Yatay geçiş hakkı kazanmış, Erasmus, Farabi öğrencilerinin geldikleri yükseköğrenim kurumunda başarılı oldukları derslerden, öğretim planında yer alan derslere içerik ve kredi açısından eş değer olan derslerden muaf tutulması işlemini gerçekleştirir. Dr. Öğr. Üyesi Barış Ethem Süzek
Dr. Öğr. Üyesi Enis Karaarslan
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Filiz E. Doğu
Staj Komisyonu Öğrencilerin aldıkları teorik bilgilerin, çeşitli sektörlerdeki uygulama alanlarını görmek amacıyla öğrencilerin yönlendirilmesini ve staj faaliyetlerinin takibini sağlar. Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ö. Süzek
Dr. Öğr. Üyesi Enis Karaarslan
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Filiz E. Doğu
Erasmus Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü Öğrencilerin belirli dönemlerde: Yurtdışında eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Yurtdışından gelen öğrencilerin almış oldukları derslerin bilgi sisteminde açılmasını sağlayarak bu derslerin muafiyet not girişlerinin yapılmasını sağlar. Dr. Öğr. Üyesi Barış İ. Pembeci
Farabi Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü Öğrencilerin belirli dönemlerde: Yurtiçindeki farklı bir kurumda eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Dönüşte öğrencilerin almış oldukları derslerin bilgi sisteminde açılmasını sağlayarak bu derslerin muafiyet not girişlerinin yapılmasını sağlar. Dr. Öğr. Üyesi Enis Karaarslan
Mevlana Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü Öğrencilerin belirli dönemlerde: Yurtdışında öğretim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Yurtdışından gelen öğrencilerin almış oldukları derslerin bilgi sisteminde açılmasını sağlayarak bu derslerin muafiyet not girişlerinin yapılmasını sağlar. Yurtdışından gelen öğretim üyelerinin kabul sürecini ve vermek istedikleri derslerin bölümdeki eş değer derslere tekabül etmesini sağlar. Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ö. Süzek
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Kurulu Bölümün eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinde, araç, gereç ve fiziksel imkânlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır. Tüm program öğretim üyeleri
>