MÜDEK - Eğitim Amaçları

 
 
 
Program Eğitim Amacı
 
 EA1  Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası bilişim şirketlerinde farklı görevler (Software Engineer, Full Stack Developer, Database Administrator, System Administrator, Network Engineer vb.) üstlenirler.
 EA2  Mezunlarımız, bilişim teknolojilerinin kullanıldığı ve gün geçtikçe bu teknolojilere daha çok ihtiyaç duyan bilişim sektörü dışındaki farklı sektörler ve disiplinlerde (örneğin finans, yaşam bilimleri, eğlence, kamu yönetimi) ve bağlantılı sektör ve disiplinlerde çalışırlar.
 EA3  Mezunlarımız, liderlik ve girişimcilik özellikleri ve iletişim becerilerini ön plana çıkararak yöneticilik yaparlar, kendi işlerini kurarlar.
 EA4  Mezunlarımız, yurtiçi/yurtdışı lisansüstü çalışmalar yaparlar veya Ar-Ge personeli olarak istihdam edilirler.
>